Местоположение на пощенска кутия

Местоположение на пощенска кутия - етаж 1. От тук можете да изтеглите образец за сигнал до комисията за борба с корупцията при ВСС.