Детайли за новина

29/08/2017

Заповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на съдебни преводачиЗаповед на Председателя на Окръжен съд Пловдив относно актуализиране списъка на съдебни преводачи
Дата: 29/08/2017
Линк: ОТВОРИ