Актуална информация

Отговор на Председателя на Апелативен съд Пловдив на въпросите на Правен свят

Повече

На 20.10.2016г. се сключи споразумение за сътрудничество между Районен съд гр. Асеновград и Адвокатска колегия – Пловдив, чийто предмет е интегрирането и функционирането на софтуерна система „Удостоверител на документи“, софтуерен продукт на „БИСОФТ“ ЕООД. С въвеждането на тази система, адвокатите от Адвокатска колегия - Пловдив, ще имат способ да проследяват движенията по делата, образувани и разглеждани в Районен съд Асеновград. Очаква се  скоро да се присъединят и други съдилища в окръжен съдебен район Пловдив, както и в страната.

Повече

Заповед №РД 120/01.09.2016г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив
Относно: Актуализиране на списъка на съдебни преводачи

Повече

Заповед №РД 119/01.09.2016г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив
Относно: Актуализиране на списъка на вещи лица

Повече
Всички Новини
ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ