Актуална информация

Заповед №РД 120/01.09.2016г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив
Относно: Актуализиране на списъка на съдебни преводачи

Повече

Заповед №РД 119/01.09.2016г. на Председателя на Окръжен съд Пловдив
Относно: Актуализиране на списъка на вещи лица

Повече

Списък съдебни заседатели

Повече

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

Повече
Всички Новини
ЕЛЕКТРОННА КУТИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ